Register LOGIN Forget password ?
Webboard :: Member Cafe' :: 00016459
สอบถาม ปะเก็นฝาครอบวาว รถ vtr1000f หน่อยครับ
ผมเอารถไปเช็คระยะและทางร้านแจ้งมาว่าต้องเปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาวล์ด้วย ปัญหาคือ อะไหล่ต้องสั่งจากญี่ปุ่น และต้องรอนานมาก เราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างครับ แล้วรถในบ้านเราช่างจะใช้วิธีไหนในการแก้ไขปัญหาบ้างครับ ขอบคุณครับ
Share |
trippleT    time: 2017-12-13 12:56:48   แจ้งลบกระทู้


Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com