Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: New year 2007 trip (Bigtrip 2006 Special) [ pic #054]
Pageview : 1,103 ::: Last Update : 2007-08-24

PAGE 54 OF 81
GO TO PAGE


PAGE 54 OF 81
GO TO PAGEอีตาหนำ ชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นสาเหตุให้ได้ฉายาใหม่
ขึ้นไปงวดนี้ เจอรถเก๋งแต่งซิ่งทะเบียนกรุงเทพ ดริฟท์คู่สองคันไล่แข่งกันลงมาจากเขา ช่วงเลยน้ำตกผาเสื่อ ผมขี่วิบากมีน้องดาวซ้อนท้ายนำไปคันแรก เจอก่อน ก็ยังตกใจ เพราะเสียงยางบดถนนสนั่นไปทั้งภูเขา
แจ๊คพอตไปออกที่อีตาหนำและอีตาหนุ่ม ที่ขี่ตามมา เจอเก๋งสองคันนั่นดริฟท์ลงเขากินเลนใส่ จนต้องลงไปขี่บนหญ้า....
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com